About

Munguishi Bible College is the Ministry Training College for the Anglican Diocese of Mt Kilimanjaro. Its situated in Arusha, Tanzania. We are a reformed evangelical College.

 

Mission Statement

Munguishi Bible College seeks to glorify God by equipping men and women to proclaim Jesus Christ as Lord in word and deed. We are committed to teaching our students to know, believe and teach the Scriptures; to live an exemplary, godly life; and to be servant leaders in church and community. We strive to train leaders who “carefully watch their lives and their teaching” (1 Tim 4:16).

Vision

by God’s grace we long to see men, women and children saved and communities transformed by equipping godly leaders to proclaim Christ fearlessly and follow him faithfully.

Kusudi la MBC

Munguishi Bible College inalenga kumtukuza Mungu kwa kufundisha watu kumhubiri Yesu Kristo kuwa Bwana kwa neno na tendo.  Tumejipa sharti kufundisha wanafunzi wetu kujua, kuamini na kufundisha Biblia; kuishi maisha matakatifu ambayo ni kielelezo kizuri; na kuwa viongozi wa kutumikia katika kanisa na jumuia.  Tunalenga kutayarisha viongozi watakaojitunza nafsi zao na mafundisho yao (1 Tim 4:16).

Maono

kwa neema ya Mungu tunatumaini sana kuona wanaume, wanawake na watoto kuokolewa na jamii kubadalika kwa kutayarisha viongozi wenye utauwa kuhubiri Kristo bila hofu na kumfuata kwa uaminifu.

Advertisements